Synod w diecezji rzeszowskiej

Diecezja rzeszowska

Ogłoszenia

Jest gotowa synteza synodalna. Można się z nią zapoznać TUTAJ


Diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Synod diecezji rzeszowskiej

Synod w diecezji rzeszowskiej

Na synod zaprasza nas sam papież Franciszek.
Jest to wydarzenie bez precedensu w historii Kościoła. Papież chce wyznaczyć drogę, którą powinni iść nie tylko duchowni, ale wszyscy ochrzczeni. Mamy wspólnie odkrywać
i rozeznawać, co jest dobre dla Kościoła.
Co to znaczy?
Jak wypełnić wolę Boga?
Co mówi do nas Duch Święty?

"Także i my, rozpoczynający tę drogę, jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu wydarzeń, czy rozważań teoretycznych nad problemami, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między sobą".

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas Mszy św. inaugurującej XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, 10 października 2021 r.

Co mówi się w diecezji?

bp Jan Wątroba

“Synod towarzyszy Kościołowi od samego początku istnienia, dlatego nie jest czymś nowym. To w taki wspólnotowy sposób, poprzez słuchanie Ducha Świętego, Kościół przez wieki był konfrontowany z różnymi wydarzeniami, zagrożeniami i wyzwaniami i w ten sposób je podejmował, rozwiązywał i uchwalał ważne decyzje oraz dokonywał wyboru. Zawsze działo się to i dzieje się dzisiaj przy wzywaniu Ducha Świętego i słuchaniu Go”

bp Jan Wątroba
biskup diecezji rzeszowskiej
dr Rafał Czupryk PhD

Synod, to przestrzeń spotkania Osób, których łączy braterski duch odpowiedzialności za Kościół. Wszyscy, bez różnicy, jesteśmy wezwani do budowania jedności – chcemy tworzyć Kościół żywy, dynamiczny, który prowadzi Duch Święty. Chcemy we współczesnych znakach czasu odczytywać potrzeby Kościoła, to co jest słuszne dla dobra eklezjalnej jedności. Wierzymy, że Duch Święty poprowadzi nas i da nam łaskę, abyśmy razem: świeccy i duchowni, szli naprzód, abyśmy słuchali siebie nawzajem i rozpoczęli wspólne rozeznawanie potrzeb, utrapień i radości Kościoła. Droga synodalna to proces, który wymaga naszego przekonania i zaangażowania, w taki sposób by nasze intuicje zostały ukonkretnione w stylu komunii, uczestnictwa i misji. Dlatego jest Synod, aby Kościół stał się przestrzenią słuchania, dialogu i podążania razem. W ten sposób mamy szansę stać się Kościołem bliskości.

dr Rafał Czupryk PhD
koordynator prac synodalnych w diecezji rzeszowskiej
ks. dr Rafał Flak

Synod zobrazuje nam teraźniejszą sytuację Kościoła. Zobaczymy, jak bardzo jest prawdziwą wspólnotą i co możemy zrobić, żeby bardziej spełniał swoją misję. Postarajmy się tworzyć przestrzenie do wspólnej modlitwy i rozmowy. Prośmy Ducha Świętego, aby pokazał nam, jak wygląda nasze “podążanie razem”, gdyż to jest znaczenie terminu “synod”. Jest w nim pewna wyjątkowość - już na samym początku, jest synodem nas wszystkich.

ks. dr Rafał Flak
dyrektor wydziału duszpasterskiego, diecezjalny koordynator synodu

Diecezjalny zespół synodalny


Dr Rafał Czupryk PhD – koordynator prac synodalnych w diecezji rzeszowskiej.
Ks. dr Rafał Flak – koordynator prac synodalnych w diecezji rzeszowskiej, osoba kontaktowa z Konferencją Episkopatu Polski.

Diecezja rzeszowska

Zespół Synodalny:

Marek i Krystyna Rzucidło - doradcy w obszarze środowisk rodzinnych
Nina Kitlińska - doradca w obszarze środowisk oświatowych
Anna Czupryk - doradca w obszarze środowisk poradnictwa rodzinnego
Adam Kawałek - doradca w obszarze środowisk społecznie zaangażowanych
Gabriel Górka, Maria Madej - doradcy w obszarze środowisk młodzieżowych
Krzysztof Dziduch - doradca w obszarze środowisk ludzi pracy
Daniel Jakubowski - doradca w obszarze środowisk społecznie wykluczonych
Roman Rzońca - doradca w obszarze mediów

Ks. Nikodem Rybczyk - doradca w obszarze środowisk rodzinnych.
Ks. Przemysław Jamro - doradca w obszarze przygotowania do sakramentów.
Ks. Daniel Drozd –organizator zjazdu synodalnego w diecezji oraz osoba kontaktowa z ruchami kościelnymi.
Ks. Tomasz Ryczek - doradca w obszarze środowisk młodzieżowych.
Ks. dr Krzysztof Wilczkiewicz - doradca socjologiczny i osoba kontaktowa ze środowiskami związanymi z innymi religiami, niewierzącymi oraz osobami wykluczonymi.
Ks. Michał Liput - doradca w obszarze środowisk młodzieżowych.
Ks. Tomasz Rusyn – doradca w obszarze środowisk rodzinnych.
Ks. Grzegorz Kot – doradca w obszarze osób uzależnionych.
Ks. dr Paweł Synoś - doradca w sprawach duchowego wymiaru synodu, osoba kontaktowa z duchowieństwem
Ks. Jacek Kaszycki – doradca w obszarze osób chorych.
Ks. dr Piotr Potyrała - doradca w obszarze osób społecznie wykluczonych.
Ks. Jacek Szczęch - doradca w konsultacjach osób zranionych w Kościele.
Ks. dr Stanisław Kamiński - doradca w sprawach duchowego wymiaru synodu, osoba kontaktowa z męskimi instytucjami życia konsekrowanego oraz doradca teologiczny.
Ks. Damian Ożóg – konsultant ekumeniczny.

Kontakt

Diecezjalny zespół synodalny

Adres:

Diecezjalny zespół synodalny
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów

Telefon:

+48 17 852 44 19

Synod w Rzeszowie

"...Przyjdź, Duchu Święty. Ty, który wzbudzasz nowe języki i wkładasz na nasze usta słowa życia, zachowaj nas, abyśmy nie stawali się Kościołem-muzeum, pięknym lecz niemym z tak wielką przeszłością i tak małą przyszłością. Przyjdź między nas, abyśmy w doświadczeniu synodalnym nie dali się ogarnąć rozczarowaniu nie osłabili proroctwa, nie sprowadzili wszystkiego do jałowych dyskusji. Przyjdź Święty Duchu miłości otwórz nasze serca na słuchanie. Przyjdź Duchu świętości odnów święty wierny lud Boży. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi. Amen".

papież Franciszek

z przemówienia na otwarcie synodu.

Diecezja Rzeszów - wydział duszpasterski

2021 © Wszystkie prawa zastrzeżone - synod w diecezji rzeszowskiej
Wykonanie R. Rzońca

Made with Mobirise website builder